Από ξένο τόπο – Κατερίνα Παπαδοπούλου

1695

Cd: Πολιτικη Ζυγια
Κατερίνα Παπαδοπούλου: φωνή
Σωκράτης Σινόπουλος: πολίτικη λύρα
Χρίστος Τσιαμούλης¨- ούτι