Γκελ Γκελ – Μαρίκα Παπαγκίκα

2305
Ανακαλύψτε: « H Νέα Αυθεντική Συλλογή Κοσμημάτων από την Κωνσταντινούπολη »

Πολύ όμορφο τραγούδι πάνω σε παλαιότερη μελωδία τραγουδιού των ζεϊμπέκιδων. Ερμηνεύει η Μαρίκα Παπαγκίκα. Ηχογραφήθηκε το 1928, στη Ν. Υόρκη. Καρσιλαμάς. Ορχήστρα με βιολί (Αθανάσιος Μακεδόνας), τσέλο (Μάρκος Σιφνιός) και τσίμπαλο (Κώστας Παπαγκίκας).