Κάηκε κι ένα σχολείο – Κώστας Μπέζος

2273

Οι στίχοι είναι πάνω σε μικρασιάτικη μελωδία η οποία με τη σειρά της συνεχίζει παλαιότερη τούρκικη του 19ου αιώνα για κάποιον τούρκο πολεμιστή του 17ου αιώνα. Οι στίχοι οι σχετικοί με το Γαλαξίδι αναφέρονται σε ναυάγιο στη Μαύρη θάλασσα δύο καραβιών της πόλης όπου με παραλλαγές τραγουδιόνταν πριν και μετά από το ναυάγιο στα καφενεία του Γαλαξιδίου (πηγή Παν. Κουνάδης).

Κάηκε κι ένα σχολείο
κάηκε κι ένα σχολείο
κάηκε κι ένα σχολείο
που ήταν παρθεναγωγείο
που ήταν παρθεναγωγείο

κάηκε το Γαλαξίδι
κάηκε το Γαλαξίδι
κάηκε το Γαλαξίδι
που ήταν όμορφο στολίδι
που ήταν όμορφο στολίδι

κάηκε και η δασκάλα
κάηκε και η δασκάλα
κάηκε και η δασκάλα
που ήταν άσπρη σαν το γάλα
που ήταν άσπρη σαν το γάλα

έκαψε το Ρινοδίκη
έκαψε το Ρινοδίκη
έκαψε το Ρινοδίκη
που ήταν σοβαρός στη δίκη
που ήταν σοβαρός στη δίκη

κάηκε κι ο εισαγγελέας
κάηκε κι ο εισαγγελέας
κάηκε κι ο εισαγγελέας
που ήταν τσίφτης της παρέας
που ήταν τσίφτης της παρέας