Μία ώρα διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία…

157
Ανακαλύψτε: « H Νέα Αυθεντική Συλλογή Κοσμημάτων από την Κωνσταντινούπολη »

Η ΕΕ σκέφτεται να καταργήσει την θερινή ώρα. Εμείς πάντως εδώ στην Τουρκία, που τα ρολόγια δουλεύουν αλλιώς-γενικώς-έχουμε καταργήσει την χειμερινή.

Από σήμερα και μέχρι τέλος Μαρτίου μία ώρα διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Όσοι χρειάζεται να έχετε επικοινωνίες εκατέρωθεν να μη το ξεχνάτε.