Με εικόνες προσφυγιάς οι νέες εμφανίσεις της ΑΕΚ

550

Πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κατά τη μικρασιατική καταστροφή απεικονίζονται στο εσωτερικό των αριθμών της νέας εμφάνισης της ΑΕΚ.

Μια συμβολική κίνηση, που παραπέμπει στην ιστορία του συλλόγου που ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και ταυτόχρονα υπενθυμίζει το διαχρονικό προσφυγικό δράμα.