Πέντε εντυπωσιακά στοιχεία για την Πόλη του Βυζαντίου

340

Όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος νίκησε τον Λικίνιο στη Χρυσούπολη και έγινε επικεφαλής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 324, η πόλη του Βυζαντίου επιλέχτηκε ως η νέα Ρώμη του και μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη. 

Η νέα έδρα της αυτοκρατορίας ήταν κέντρο θρησκευτικής και εμπορικής σημασίας και ένα σημαντικό σύμβολο της αυτοκρατορίας, ακόμα και πολύ μετά την πτώση της.

01 Το δωρεάν ψωμί κρατούσε τον λαό χορτάτο

Η Κωνσταντινούπολη προσέλκυε πολίτες για πολλούς λόγους: ένας από αυτούς ήταν η δωρεάν προσφορά ψωμιού. Αυτό συνέβαλε στην άφιξη νέων ανθρώπων στην αναπτυσσόμενη πόλη και ταυτόχρονα ήταν ένα

μέσον που απέτρεπε τις εξεγέρσεις λόγω έλλειψης τροφίμων. 80.000 πολίτες δικαιούνταν καθημερινά 900 γραμμάρια ψωμί ο καθένας

02 Η μισή πόλη καταστράφηκε από πυρκαγιά

Μετά τη Στάση του Νίκα τον Ιανουάριο του 532, που είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια μιας αρματοδρομίας στον Ιππόδρομο ανάμεσα σε αντίπαλες φατρίες της πόλης, μια πυρκαγιά κατέστρεψε το 50% της πόλης και σκότωσε

περίπου 30.000 πολίτες. Ήταν ένα πλήγμα από το οποίο η πόλη δεν συνήλθε ποτέ.

03 Οι πόρνες στέλνονταν μαζικά σε γυναικεία μοναστήρια

Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα επέβαλε νόμους για την απαγόρευση της καταναγκαστικής πορνείας. Έκλεισε πορνεία σε όλη την πόλη και απελευθέρωσε τις γυναίκες στέλνοντάς τις σε μοναστήρια, όπου μπορούσαν να αυτοσυ-

ντηρηθούν. Οι ιδιοκτήτες των πορνείων εξορίστηκαν από την Κωνσταντινούπολη και από όλες τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας.

04 Οι Βίκινγκ εξερευνητές έγιναν προστάτες της

Ανάμεσα στον 10ο και τον 14ο αιώνα, η Κωνσταντινούπολη εκπαίδευε έναν επίλεκτο στρατό, τη Βαραγγική Φρουρά, από Βίκινγκ και Σάξονες στρατιώτες που η αφοσίωσή τους ήταν δοκιμασμένη από γενιά σε γενιά. Αργότερα

ένας τέτοιος φρουρός, ο Χάραλντ Χαρντράντα, έγινε βασιλιάς της Νορβηγίας και της Δανίας.

05 Την πόλη προστάτευε μια μεγάλη αλυσίδα

Μια μακριά αλυσίδα με κρίκους πλάτους πάνω από ένα μέτρο εκτεινόταν κατά μήκος της εισόδου στον Κεράτιο Κόλπο για να εμποδίζει την πρόσβαση πλοίων στην πλωτή οδό της πόλης. Έσπασε μόνο σε τρεις περιπτώσεις, με τελευταία την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

——————————————————————-

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό All About History (Oκτώβριος 2019)

https://www.ethnos.gr/istoria/