Παρασκευή και 13: Γιατί στην Ελλάδα ισχύει το «Τρίτη και 13»

338

Παρασκευή και 13 σήμερα και ήδη όσοι πιστεύουν στη μέρα αυτή, έχουν λάβει τα μέτρα τους! Γιατί όμως αυτή η μέρα θεωρείται κακότυχη; Πότε έγινε η πρώτη αναφορά και γιατί στην Ελλάδα ισχύει η Τρίτη και 13;

Γιατί ο αριθμός 13

Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός, που σπάει την αρμονία του 12. 12 Θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 Ιμάμηδες κλπ. Με την προσθήκη του αριθμού «ένα» σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο, που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους. Έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.

Ο φόβος της Παρασκευής και 13 ονομάζεται στα αγγλικά paraskavedekatriaphobia. Μία λέξη που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Παρασκευή, δεκατρείς και φοβία. Είναι ειδική μορφή της τρισκαιδεκαφοβίας . Η λέξη μπορεί να ευρεθεί επίσης ως paraskevidekatriaphobia (παρασκευηδεκατριαφοβία).

Τι πιστεύουμε στην Ελλάδα

Κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη. Την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων (Τρίτη 29 Μαΐου 1453). Όπως παρατηρεί ο “πατέρας” της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης (1852-1921), η ερμηνεία αυτή είναι υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην Άλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας. Μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164.

—————————————————————————

 

Παρασκευή και 13: Γιατί στην Ελλάδα ισχύει το «Τρίτη και 13»