Συρτό Πολίτικο

2100

Έτος ηχογρ 1931

Αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης – Παπατζής.

Ακόμα μια καθαρή εκτέλεση Πολίτικου Συρτού