Το πρόγραμμα των Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα 2018 στο Φανάρι

2418

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 
ΕΝ Τῼ ΠΑΝΣΕΠΤῼ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚῼ ΝΑῼ 
2018
Εκ της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας

————————————————————————