Αντώνης Νταλγκάς – Ο Καροτσιέρης (1926)

Καροτσέρη τράβα, να πάμε στα Ταταύλα

2641

Καροτσέρη τράβα, να πάμε στα Ταταύλα
να μας πας και να μας φέρεις
πόσα τάλαρα γυρεύεις
να σας πάω και να σας φέρω
δέκα τάλιρα γυρεύω

Ωωω τράβα καροτσιέρη
γρήγορις να πάμε
Τρἀβα, τράβα γρήγορις να πάμε

Καροτσιέρη τράβα ίσια
να μας πας για τα Πατήσια
Ωωωω καροτσιέρη, τράβα
γρήγορις να πάμε

Καροτσέρη να δυο λίρες
για τις βόλτες που μας πήγες
Καροτσέρη να δυο λίρες
για τις βόλτες που μας πήγες

Τράβα Καροτσέρη τράβα
γρήγορις να πάμε
Τράβα καροτσιέρη
γρήγορις να πάμε