Καροτσέρη τράβα να πάμε στα ταταύλα…

1314

Τον 18o αιώνα χριστιανοί εργάτες μετοίκησαν από τον Κεράτιο Κόλπο στα Ταταύλα

Μέχρι το 1850 τα Ταταύλα ήταν αραιοκατοικημένα και κακόφημα και αποτελούσαν μια από τις λαϊκές γειτονιές της Πόλης. Μετά το 1850 όμως ήρθε η λεγόμενη Χρυσή Εποχή για τα Ταταύλα καθώς υπάρχουν πολλά προνόμια:

  • Χτίζονται πολλές εκκλησίες και ανακαινίζονται οι παλιοί ναοί
  • Ιδρύεται ο Αθλητικός σύλογος
  • Ιδρύεται η Αστική Σχόλη, Παρθεναγωγείο και Αρρεναγωγείο
  • Κατοικούν σε ποσοστό 99% Έλληνες κάτοικοι οπού έχουν απόλυτη ελευθερία

Όλα αυτά αλλάζουν μετά το 1929 όπου ξεσπάει η πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία των Ταταούλων, οι Έλληνες κάτοικοι φεύγουν και αρχίζει εισροή αλλοεθνών. Μετονομάζονται σε Κούρτουλους (Απελευθέρωση).

Σήμερα τα Ταταύλα αποτελούν την πιο πολυπληθή ελληνική κοινότητα της Πόλης με παραπάνω από 1200 κατοίκους. Η Κοινότητα αποτελεί από τις πιο δραστήριες ελληνικές κοινότητες στην Πόλη. Συντηρεί 5 ναούς και ένα νεκροταφειακό ναό.

Καροτσέρη τράβα να πάμε στα ταταύλα…το υπέροχο τραγούδι από τη Μαρίζα Κωχ.