ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017 ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

505

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι 2017