Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς – Χάρις Αλεξίου

Tον τραγουδάει όμως στα παιδιά, σαν παραμύθι η γιαγιά.

2489

Μουσική: Απόστολος Καλδάρας

Στίχοι: Πυθαγόρας
Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά
που λένε τα γραμμένα,
τo ‘να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε
δε γύρισε κανένα.

Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά
ούτε φωνή, ούτε λαλιά.
τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,
σαν παραμύθι η γιαγιά.

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά
που λένε τα γραμμένα,
το ‘να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε
δε γύρισε κανένα.

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά,
δυο πετροχελιδόνια,
μα κει εμμείνανε κι όνειρο γίνανε
και δακρυσμένα χρόνια.

Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά
ούτε φωνή, ούτε λαλιά.
τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,
σαν παραμύθι η γιαγιά.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I sent two birds to the Red Apple Tree
who speak of fate.
One was killed, the other wounded
not one returned.

About the marbled king
neither voice nor song.
Yet he’s been sung to the children
like a fairytale by their grandmother.

I sent two birds to the Red Apple Tree
two Crag Martins [swallows’ species]
but they stayed there and became dream
and tearful years.

About the marbled king
neither voice nor song.
Yet he’s been sung to the children
like a fairytale by their grandmother.