Φωτογραφίες της Κωνσταντινούπολης από τις δεκαετίες 1920 και 1930

3480

Φωτογραφίες από το SALTOnline  (Istanbul, Turkey from the 1920s and 1930s.)
Δείτε στο παρακάτω λίνκ http://www.vintag.es/2018/03/47-old-pictures-of-istanbul-from-1920s.html  47 παλιές φωτογραφίες της Πόλης από το 1920-30