Χιλιάδες στον Άη Γιωργη τον Κουδουνά στην Πρίγκηπο και φέτος

1547

Χιλιάδες πιστοί -και όχι μόνο- προσήλθαν και φέτος στον Άη Γιώργη τον Κουδουνά
στην Πρίγκηπο δημιουργώντας το αδιαχώρητο
Χιλιάδες πιστών και φέτος πιστοί στο ραντεβού τους με τον Άη Γιώργη κατέκλισαν την εκκλησία από τις πρώτες πρωϊνες ώρες

δημιουργώντας συνθήκες αδιαχώρητου στην ευρύτερη περιοχή.

Με έκτακτα δρομολόγια η εταιρία των πλοιαρίων του Μαρμαρα αντιμετώπισε την ζήτηση για την Πρίγκηπο ενώ πλανόδιοι, πάγκοι
και πολύς κόσμος δημιούργησε το αδιαχώρητο.

.